Skip to main content

Knowledge Hub

Learning and resources on gender in education

Publication
Tools & toolkits

EiE GenKit (Turkish)

Acil Durumlarda Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Rehberi

Çatışma ve krizlerin, çocuklar ve ergenler için eğitimin erişilebilirliği ve niteliği üzerinde yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Can kaybı, ailelerin yerinden edilmesi, kurumların zarar görmesi ve tahrip olması eğitimi ciddi düzeyde sekteye uğratmakta ve kimi durumlarda da ani ve kalıcı bir biçimde sona erdirmektedir.

More to explore

Implementation: Access and learning environment

Sign up to the UNGEI newsletter